GGO deel 6 info van www. Bitsandbees.nl
http://www.youtube.com/watch?v=M_XnvZAcM0U
Aanklacht Bayer en waarom onze bijen verdwijnen, moet je als eerst lezen!!!
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/MILIEU1_MENU/CHEMISCHESTOFFEN1_MENU/PRPB9_MENU/PRPB9_DOCS/RAPPORT%20GROUPE%20ABEILLES%20-%20VERSION%20WEB%20NL.PDF Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden
http://vroegevogels.vara.nl:80/nieuws-item.168.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=345769&tx_ttnews[backPid]=123&cHash=8bb1353ae6
Vroege Vogels,: Toename hybride koolzaad
http://www.agf.nl/print.asp?id=33566 Gebrek aan diversiteit leidt tot resistentie
http://www.agd.nl/1051256/Nieuws/Artikel/Tachtig-procent-middelen-bedreigd.htm?nb=agd&editie=24%20april%202008&link='Tachtig%20procent%20middelen%20bedreigd'&WT.mc_id=mail_agd_24%20april%202008 Tachtig procent van de gewasbeschermingsmiddelen verdwijnt als de Europese Unie de zogenoemde cut-off criteria invoert.
http://www.agd.nl/1052906/Nieuws/Artikel/Innovatieprijs-duurzame-gewasbescherming.htm
Innovatie mbt gewasbescherming komt nu van de grond?
http://www.vilt.be:80/nieuwsarchief/detail.phtml?id=17474 Chinese onderzoekers maken tegengif voor genteelten
http://www.i-sis.org.uk/bse.php From BSE to GMOs What Have We Learned?
http://www.i-sis.org.uk/list.php
Open Letter from World Scientists to All Governments Concerning Genetically Modified Organisms (GMOs)