Informatie en links mbt GGO- Pesticiden en gen gewassen. 

Een overzicht:

De brief aan de minister mevr. dr. J.M. Cramer minister van VROM.

Haar antwoord op 26 mei 2008.

Links en verwijzingen mbt GGO nr 1

Links en verwijzingen mbt GGO nr 2

Links en verwijzingen mbt GGO nr 3

Links en verwijzingen mbt GGO nr 4

Links en verwijzingen mbt GGO nr 5

Links en verwijzingen mbt GGO nr 6