Informatie en links mbt GGO- Pesticiden, neonics en gen gewassen. 

Een overzicht:

De brief aan de minister mevr. dr. J.M. Cramer minister van VROM.

Haar antwoord op 26 mei 2008.

De volgende linkpagina's zijn in de loop van de jaren verzameld, dan kunnen er een aantal tussen zitten die inmiddels van het WWW-net zijn verdwenen.

Links en verwijzingen mbt GGO nr 1

Links en verwijzingen mbt GGO nr 2

Links en verwijzingen mbt GGO nr 3

Links en verwijzingen mbt GGO nr 4

Links en verwijzingen mbt GGO nr 5

Links en verwijzingen mbt GGO nr 6

De achteruitgang van het insectenbestand is een zorgwekkende situatie.