Links mbt GGO/GGM
http://www.mo.be/index.php?id=61&no_cache=0&tx_uwnews_pi2[art_id]=20681 Mexico klaar voor GGO's
http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/206007/2008/03/14/Verlies-Devgen-stijgt-met-de-helft-tot-13-9-miljoen-euro.dhtml  
http://www.kws.de/go/id/bupw/ verbod nematiciden
http://dge.de/pdf/ws/WCRF-Report-summary-de.pdf betreft bestrijdingsmiddelen
31-01-2008 Cogem rapport
http://www.mo.be/index.php?id=61&no_cache=0&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=20455 Medicijngebruik en de gevolgen
http://www.mo.be/index.php?id=61&no_cache=0&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=10205 Boeren vragen schadevergoeding
http://www.mo.be/index.php?id=61&no_cache=0&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=1248
Met uitroeing bedreigd
http://www.mo.be/index.php?id=61&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=20365 Transgene mais een tragedie
http://www.mo.be/index.php?id=61&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=14276 Dierenwereld gedijt niet op akkers met gengewassen
http://www.mo.be/index.php?id=61&no_cache=0&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=11607 Transgene katoen in Burkino Faso
http://www.mo.be/index.php?id=61&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=18401 Herbicide tegen coca tast DNA aan
http://www.mo.be/index.php?id=61&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=15767 Boeren eisen etikettering
http://www.mo.be/index.php?id=61&no_cache=0&tx_uwnews_pi2[art_id]=12658 Franse imkers klagen massale bijensterfte aan
 http://www.sp.nl/milieu/opinies/855/Science_Fiction_mais_bedreiging_voor_Raalte.html  SP opinie SC mais
 http://www.sp.nl/milieu/nieuwsberichten/5438/080320-hoorzitting_over_misstanden_voedsel_en_warenautoriteit.html  Misstanden VWA
 http://www.bieenkorf.be/bijensterfte.htm  Bijensterfte onderzoek
 http://www.roundup.nl/Productgroepen/Onkruidbestrijding/Roundup_Evolution/Werking_glyfos...  Werking van Glyfosaat
http://www.agd.nl/1046543/Nieuws/Artikel/Bijensterfte-bedreigt-landbouw-niet-direct.htm Bijensterfte en landbouw
http://www.agripress.be/start/artikel/293913/nl Supermarkten al strenger dan de wetgever
http://www.agripress.be/start/zoeken/nl/?PHPSESSID=4bf8fd78005bb16b3e3cac35d902d5b3&searchstring=bijen&source=recent&x=10&y=10
http://www.agd.nl/1049559/Nieuws/Artikel/Groen-licht-voor-transgeen-maisras-GA21.htm Gen-mais mag nu zegt EU
http://www.fao.org/docrep/x0083e/X0083E09.htm#B.%20Relative%20toxicity%20of%20pesticides
FAO bijen en gif
http://gmwatch.org De wereld voeden of voor de gek houden?
http://www.gmo-compass.org/eng/news/stories/280.docu.html GGO plants and Bee's

Meer GGO informatie op  GGO link 2, GGO link 3 en plaatsen van aanplant.

 
GGO plants and Bee's