"Bijentaal"spreekwoorden, spreuken, gezegdes, citaten en imkerwijsheden waarin de bij centraal staat.

Bijen Honing Was Het weer
      Bijbelse verwijzingen
Versjes, gedichten en limmericks Overlijden Diversen Stellingen

Bijen   <top>

De boerderij is niet compleet als de boer geen imker heet.
In maart is iedere bij een cent waard.
Wij gaan met pensioen, maar bijen werken zich dood.
Een bij werkt tot zij er dood bij neer valt.
Hij, die bijen teelt, mensen veelt.  
Bijen en horzels breken het spinnenweb.  
Een enkele bij is meer waard dan honderd vliegen.  
Zoals de bij uit alle kruiden het zoetste zuigt, zo zuigt de spin daar gif uit.  
,,In April halen de bijen broed”. Bijenteelt juni1909
Wie het imkeren niet verstaat bij de omgang met bijen menig flater slaat.  
Een jonge koningin bevordert een goed gewin.  
Het bijtje, zo teer en klein, heeft een angel vol venijn.  
Wilt ge met bijen omgaan moet ge de kunst van zelfbeheersing verstaan.  
Een bij heeft het nooit zo druk als het wel schijnt, maar ze kan nu eenmaal niet langzamer zoemen. Kim Hubbard
Veel vroege plantenbloei brengt een bijenvolk snel tot groei.  
Als de bijen naar huis toe vluchten, zit er regen aan de luchten.  
Wanneer ge kersen wilt eten, moet ge de bijen niet vergeten.  
Werken en zwoegen is de bijen een genoegen.   
Er kan niet genoeg worden gewezen op de diensten door de bijen bewezen.  
Bijen in den fruittuin zorgen voor des eigenaars fortuin.  
Wie met bijen om wil gaan moet zich niet aan alcohol te buiten gaan.  
De lucht van alcohol maakt de bijen dol.  
De bij, zo teer en klein houdt steeds haar woning rein.  
Waar de bij ligt uitgeteld is het droevig met het milieu gesteld.  
Zij die door vergift de bijen plagen zal het meeste leed in zijn bloesem dragen.  
Voor een herstel van milieu en natuur, zijn bijen nooit te duur.  
Door de bijenteelt in stand te houden zullen flora en fauna zich blijven ontvouwen.  
Een bij in de wei is zo goed als een ei.  
Wie bijen houdt of duiven die kan het geld zien stuiven.  
Aj oen geld wilt zie'n stoe'm, mui'j aol'n van imm'n en doe'm. In het Drentsch
Onder vrolijk gezoem vliegt de bij van bloem tot bloem.  
Maartse buien en aprilse wind, let dan op je bijen mijn vriend.  
Waar de bij is uitgeteld, daar is het met de natuur triestig gesteld.  
Wanneer je bijen voert, denk aan de rover die loert.  
Imker worden is een gunst, maar imker zijn dat is een kunst.  
Wie de bij weert of gaat storen heeft de liefde voor de natuur verloren.  
Het is haast niet te geloven dat 80% van de bloemen door de bijen wordt bestoven.  
Bij voldoende voer houdt ge een leggende moer.  
Over bloemetjes en bijtjes praten.  
De bij bevrucht de bloem die zij berooft.  
Loop naar je moer.  
Wat niet goed voor de korf is, is niet goed voor de bij.  
En was er niet de boer, dan hadden wij geen brood, en waren er geen bijen dan zat de boer in nood.  
Naar de malle moer zijn.  
Wie zacht met zijn bijen omgaat houdt ze rustig.  
Gaat de zeis in het graan, een nieuw bijenjaar breekt aan. België
Beter een handvol bijen dan een korf vol vliegen.  
De bijen gedijen slechts bij arme lieden.  
Een honingbij is beter dan duizend wespen.  
Woorden zijn als bijen. Ze hebben honing maar ook een angel.  
Varkens, bijen en vrouwen kunnen niet veranderd worden.  
Bijen en horzels breken het spinnenweb.  
Een bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei.  
De bezige bij heeft geen tijd voor verdriet. William Blake
Het bijenvolk is de koe der armen.  
Wie geen bijenliefhebber is, die mag men oprecht goede beterschap toewensen.  Kneipp
Een good imker is biej-geleuvig.  Twenthe
Er zijn zoveel slechte bijenvolken als slechte imkers.  
Wie zich meer met bijen en minder met vrouwen bemoeit, die wordt rijk.   
Wie bijen houdt, vis en jaagt, die verliest alles wat hij heeft Zwitserland
Liefde voor de bijen, dat is bijken met oordeel en ook om voordeel.  
Een bij ziet niet de vorm van de zwerm waarin zij vliegt.  
Geen bijtje of het heeft een verborgen angel.  
Het lied van de bijen is altijd belangrijker dan het lied van de imker.  
De doode bij maakt geen honing meer.  
Daar ligt een angel achter.  
Eene bij zonder angel maakt geen honing meer.  
Eene bij zonder angel maakt geene honing.  
Is de bij haar angel kwijt, sterft ze weldra van spijt.  
De bien-korven en de min, die hebben altijdt anghels in.
(Wie zich in een liefdesavontuur stort, lijkt op iemand die honing uit een bijenkorf wil snoepen, maar dat kan tot ellendige gevolgen lijden.)
Adriaen Poirters 17e eeuw
Hij is zo kras als een bijtje.  
Een wijs poëet is gelijk eene bij: die kan steken en lieflijke zoetigheid geven.  
Wie zijn vrije tijd aan bijen heeft gegeven heeft een prettig leven.
Maar komt hij te sterven, valt er niets te erven.
 
Een ruime korf, met bijen overladen, die daar behaaglijk in hun weelde baadden. De Mandeville
Zich voegend naar tirannenslavernij. Noch grillig democratisch wasa de bij. De Mandeville
Waar ter wereld bevindt zich de staat, die de bij in't bestuur verslaat? Guillaume du Barbas
 Bij een bij moet bij, maar zuinigheid mag de wijsheid niet bedriegen.  
 Bijen houden is een feest, zowel voor beurs, als maag en geest.  
Die Frauen und die Bienen sind ganz gleicher Art, sind feine Geschöpfe, behand’le sie zart;
doch verlierst Du mit ihnen bald die Geduld, dann spürst Du den Stachel, bist selbst daran schuld!
Gaat de zeis in het graan, een nieuw bijenjaar breekt aan.
Het is een genot en een kunst, om met bijen te mogen en kunnen omgaan.
Gaat de zeis in het koren, is een nieuw bijenjaar geboren.    België

Honing  <top>

Een weinig gal maakt veel honing bitter.  
Wie gal in de mond heeft, kan geen honing spuwen  
Mond van honing, een hart van gal. Portugal
Zonder zegen wordt honing tot gal.  
Of al de bij den honing maakt, het is een ander die ze smaakt.  
De beer kent negen liedjes; ze gaan allemaal over honing. Turkije
Honing is der muggen dood.  
Er is zoveel te winnen, als honing van wespen.  
Met een druppel honing vangt met meer vliegen dan met een vat azijn.  
Laat u maar zoet als honing vinden, de vliegen zullen u weldra verslinden.  
Wie de honing wil uithalen, moet het steken der bijen verdragen.  
Waar honing is, verzamelen zich de vliegen.  
Al is er alleen maar honing, de vliegen komen vanzelf.  
De bij en de slang zuigen vaak honing uit één en de zelfde bloem.  
Waar de bij honing uit zuigt, zuigt de spin vergif uit.  
Voor de bij is alles honing,voor de slang alles gif. Cesar Oudin
Na de honing van de wittebroodsweken komt de gal. Frans spreekwoord
Waar de bij honing uit zuigt, zuigt een pad venijn uit.  
Honing is goed voor ieders bloed.  
Honing op het brood maakt de wangen rood.  
,Veel bijen, veel honig, weinig bijen, weinig honig.”   Bijenteelt juni1909
Zijt ge op honing gesteld, behandel Uw bijen zonder geweld.  
Wie wil bijen moet heien en kleien. Heidehoning
De heide moet eerst verzuipen en dan branden. Heidehoning
Heengaan in de modder, terugkeren in het stof, geeft een goede dracht. Heidehoning
Honing.... een bloemetje voor het hart!  
Wanneer de bijen ventileren kunt ge op honing speculeren.  
Terwille van de honing verdedigt de bij haar woning.

Uit Flora's onuitputbaar bloemenschat putten de bijen honing bij t' vat.
Met honing in de maag is niemand traag.
Honing in de raat is een teken van zomers klimaat.
Echte mannen eten geen honing maar kauwen bijen.
Die de honing wilt uithalen, moet het steken der bijen verdragen.
Geen werk zonder honing - geen honing zonder werk.
Iemand honing om de mond smeren.
Zoeter dan de zoetste praat is het zoet uit de honingraat.  
Wie bij mensen en bijen alleen op honing uit is, komt thuis met lege handen en een gezwollen hoofd.  
Zullen de bijen U met honing belonen dan moet ge ook belangstelling tonen.  
Willen U de bijen met honing belonen dan moet U ook belangstelling tonen.  
Als de zeis gaat door het graan, is 't met het honing halen gedaan.  
Wanneer bijen ventileren kunt ge op honing speculeren.  
Men vangt meer vliegen met een lepel honing dan met twintig vaten azijn. Hendrik IV
De beste honing wordt daar gewonnen waar de beste imkers zijn.  
De honing geurig en fijn is voor ieder een festijn.  
No Money, No Honey.  
Bijen zuigen honing uit de bloemen en zoemen hun dank bij het heengaan.  
De vrouw zuigt steeds nieuwe levenskracht uit de liefde, zoals de bijen de honing uit de bloesems.  
Honing en melk zijn goed voor elk.  
Honing en liefde is heerlijk maar het leidt ook tot pijn.   Venus tegen Cupido
Zo zoet als honing  / honingzoet  
Waarom je van gif bedienen, als je doden kunt met honing?  Perzië
Zoekt u naar honing, volg de bij.  
Ik weet het heel goed' maakt, dat de wesp geen honing maakt. Nigeria
Wie zich met honing insmeert, die eten de vliegen. Italië
Mond van honing, hart van gal. Portugal
,,‘t lest heugt best” (op het einde honingt het het beste) Bijenteelt october 1909
't Hunnigt (Het loont zich) Drentsch
Wie geen honing in zijn pot heeft, moet ze op zijn tong hebben. George Herbert
Smeer jezelf met honing in, en het zal je nooit aan vliegen ontbreken. Miquel de Cervantes
Met vijftien jaar zijn de vrouwen zo zoet als honing en mee.  
De bij en de slang zuigen vaak honing uit een en dezelfde bloem. Metastasio
Wanneer iemand honing eet, betreden duizend geneesmiddelen zijn maag en verlaten een miljoen ziekten hem. Oosterse wijsheid
'Doet keel of borst door hoesten pijn, laat honing dan uw dokter zijn'  
'Bij hooikoorts kauwt men op honingraat'  
Door de bijen gegaard en door de imker geklaard.  
Ei ziet toch eens die honingvliegers likken dauw en drup al nuchter inner slikken. Vondel

Het weer  <top>

Is het weer zonnig en zacht gewis hebben de bijen een goede dracht.
Is de ochtend mistig en vliegt de bij toch uit,
je zult de zon zien komen en het slechte weer is uit.
 
Lichtmis helder en klaor gef een goed iemenjaar.
Lichtmis donker een boer een Jonker.

2 februari
Begin februari zijn er jonge hazen en jonge bijen.
Maria Lichtmis helder en klaar, het geeft een goed bijenjaar. 40 dagen na kerst(2 februari
Een bij in de mei, is zoo goed als een ei. Mei
Met St. Amelsbergen gaat de honingdeur open. 10 juni
Sint Petrus helder en klaar, is een goed iemenjaar. 29 juni
Geeft februari al veel lentevlagen.
Dan komt maart en april met sneeuwbuien U plagen.
Minne.
Is juli voor de bijen goed, boer, hou dan maar goede moed.
Sint-Ambroos, patroon van bijen en spreeuwen, houdt van waaien. 7 december
Wind uit het Noorden helpt bijen vermoorden !
Wind uit het Zuiden brengt nectar in de kruiden.
Wind uit het Oosten geeft grote kroosten
Wind uit het Westen is voor bijen het beste.                     
!Piet
Ook de 4e windrichting is voor bijen aan de kust niet pluis, 't brengt kou en zeenevel dan blijven ze liever thuis.      ! Els
Komen de bijen massaal terug naar huis, er komt zeker regen uit de lucht.

Was  <top>

Dat is een wassen neus.  
Als was in iemands handen.  
Iemand een wassen neus draaien. (een poets bakken) Duitsland
Goed in de slappe was zitten.   Glimmend maken van leer.
Er wasbleek uitzien.  
Honing en was komen altijd te pas.  
Iemand iets in de was drukken Duitsland. Iets onthouden om iemand later te hekelen.
Was is altijd beter, al regende het honing.   Vroeger was alles beter.
Des imkers strijd van binnen, is honing...of standgeld (w)innen.  

Versjes, limmericks, gedichten e.d.   <top>

Potten honing, rij aan rij, da 's de opbrengst van een zwerm in Mei.,
Komt een zwerm in Juni af, de helft minder is de straf,
Een bijenzwerm in Juli ziet, die telt men om de opbrengst niet.

Een moer uit de Gelderse dreven
Was jarenlang vruchtbaar gebleven.
Toen eens op een dag
kreeg zij kinderbijslag.
Daar is zij toen stil van gaan leven

Een bijenzwerm in de maand mei  daarmee is elke imker blij;
zwermen de bijen in juni uit dit betekent een vette buit;
maar in juli is het veel te laat geen imker is daarmee gebaat.
 
Achter in mien Vaoder's hof
daor stiet een aole kapoene
zie poept er in en zie pist er in
't aol mannegien stipt er zien brukkien in.
(iemen-korf)
Een predikant bidt voor U,
Een soldaat vecht voor U,
Een advocaat pleit voor U,
Een bij werkt voor U.
Schoon het Bietje komt gevlogen
Over al het rieckend' kruyt
en, nae dat 'et heeft gesogen
treckt er was en honingh uyt.
Een dar uit een bijvolk in Schilde,
Had gepaard met 'n moer die luid gilde,
"Ik wil nog veel meer !"
Maar zo'n jonge-heer,
Kan het slechts één keer - dus wa wilde !
 
Geen andere nectar noch ander gif dan de schoonheupige.
Als zij ons genegen is, dan is zij een liaan vol nectar;
als zij ons ongenegen is, als een rank voor gif.
(Bhartrihari)
Een hele pagina met Limmericks vindt u op de volgende link: http://home-2.tiscali.nl/~meeusen/limerick.htm
Lief bijtje zei de bij wil je met mij vrije, wacht even zij de bij ik ben zo bij je.  Toon Hermans 
De bijen zoeken in hun woning,en werken aan een nijverplan. Zij zorgen voor de zoete honing, en wij maken er een potje van. Toon Hermans 
Bijen zuigen honing uit de bloemen en zoemen hun dank bij het heengaan. Toon Hermans 
Nectar is nectar, daarover kan geen twijfel bestaan.
Maar honing is het niet anders en buitengewoon zoet is ook de Mangovrucht met haar helder sap.
Maar laat een kenner van verschillende smaken eens, al was het maar voor een enkele keer,
onpartijdig zijn en zeggen wat hier op aarde zoeter is dan lippen der geliefde!
(Indische spreuk)
En in het zacht gegons zal ik wonen, alleen. 

W.B. Yaets, 1988

 

Hoe knap bouwt zij haar cel en spreidt de was op nette wijze!

Zij zwoegt en ploetert en zij vlijt daarin haar zoete spijze.

De bij maakt dat het Zonne-uur in grote rijkdom gloeit.
Wanneer zij nijver honing puurt uit elke bloem die bloeit!

Isaac Watts, 1674 - 1748

Men wendt vaak jegens bijen wreedheid aan,
Puurt honing en vernietigt han bestaan;
Wildman, zo schrander en zachtmoedig, hij puurt ook zijn honing,
maar beschermt de bij.

Gedicht van Mirror

De God Ra huilde en de tranen uit zijn ogen vielen op de grond,en werden een bij.
De bij maakte zijn raat en was druk met de bloemen van elke plant;
en zo werd was gemaakt en honing uit de tranen van de god Ra.
(Geschrift op papyrus in British Museum)
Oase des Friedens
Wenn ich zu meinem Stande geh
und tausend Bienen um mich seh
und hör das altvertraute Summen
dann müssen Leid und Gram verstummen


(aus: Edmund Herold “Der Bienennarr” )

Overlijden, Gebruiken en gedichten rondom het overlijden van een imker: <top>

 

Oude gebruiken en gewoontes bij het overlijden van een imker zijn o.a omschreven in het boek "Volksleven in 't oude Drenthe" . Het overlijden werd ook aan de bijen, korf voor korf aangezegd, en in een imker roman Soet-heem staat geschreven ;Zijn vrouw heeft eerst zijn kleren bij de stal gelegd opdat de bijen hun baas niet gaan zoeken en de weg naar hun korf verliezen. Als zich een opvolger aandient, gaan de vrouw en de opvolger de korven langs en schilderen een zwarte rouwband om de top van elke korf en dan spreekt de vrouw: 

"Bijtjes, lieve bijtjes, de baas is heengegaan".

Als oude Germaanse traditie van rouw aanzeggen door de erfgenaam. Wanneer de imker sterft, dan moet dit voor zonsopgang van de volgende morgen aan de bijen verteld worden, want anders zullen de bijen ophouden te werken, ze zullen gaan kwijnen en sterven.

Onze verre voorvaderen geloofden dat hun zielen zich in de gedaante van bijen haar toevlucht zochten in de bijenstal.

Zie ook :Oud Achterhoeksch boeren leven, 1927

 
ZEG ..,AAN DE BIJEN VAN DICK

De baas is niet meer; hij leeft niet meer, bijen!
Vertel dit droef nieuws aan bloemen in weien.
Vertel dit droef nieuws aan hen die hem kenden.
Hij is niet meer bijen.., die jullie verwende.

De baas is niet meer; hij leeft niet meer, bijen!
In rust van de nacht, kwam z’n ziel tot bevrijen.
Zijn adem blies zacht, geen kijker verzint
Zo vredig het einde.., van hem die je mint.

De baas is niet meer; hij leeft niet meer, bijen!
De winter komt aan.. en kou doet je lijen.
Je voedsel kan schaars zijn.., denk ik, onbekende
Hij is niet meer bijen.., die jullie verwende

De baas is niet meer; hij leeft niet meer bijen!
Hoe vaak toch zat hij -al rokende-, bij je
Bezag jullie snelheid, van vlucht onbekende
Hij is niet meer bijen.., die jullie verwende

De baas is niet meer; hij leeft niet meer, bijen!
Wind rond de korven; bries .. trilt de zijen
En klept straks de doodsklok.., stemt af je zoemklanken,
Zet in dan je korflied.. Dick zal je bedanken!


(Fr.)

Traditie, oude plicht,
bijen, zijn grote liefde
heeft hij stil verlaten
op zijn wang een traan.
Stil geween.
In het vlieggat ben ik gaan zeggen:
Bijen, uw meester is heen.
'Immen,immen, uw heer is dood!
Verlaat mij niet in mijnen nood!
Ik wil u zijn wat hij u was,
haal dan voor mij honing en was!
''Bietjes waakt, want de Meester vertrekt...!'' ''De baos is dood...!''

Want de Aarde is onze Moeder.

Als walvissen en dolfijnen dood aanspoelen aan de kusten,
zwermen sprinkhanen de oogsten verslinden,
legers mieren verdwaasd rondtrekken,
trekvogels niet meer weten hoe ze moeten terugkeren naar hun plek van vertrek,
bijen en vlinders uitsterven door vergiftiging van bloemen en bomen,
als vele soorten planten en dieren zich terugtrekken uit het leven,
weet dan blanke broeder, dat de laatste dagen van de aarde zijn aangebroken.

Besef dat de boodschap die uw rode broeders u brengen om de aarde en alle levende wezens lief te hebben de enige mogelijkheid is tot overleving.

De aarde is onze moeder en als u haar blijft verkrachten en leegroven,
zal ze binnen honderd jaar haar kracht tonen.
Dan zullen de aarde en de zee gaan beven,
de rivieren als ratelslangen woest met hun staart slaan,
zal de droogte uw oogst doen mislukken
en zullen oorlogen over heel de wereld razen.
Water zal uw land binnenstromen
en hete, roodgloeiende modderstromen uit vuurspuwende bergen zullen over uw huizen komen.

Als u deze verschijnselen ziet, weet dan blanke broeder, dat een terugweg niet meer mogelijk is.

Big Eagle,
opperhoofd van de Eagle-clan der indianen,
in een toespraak tot het blanke opperhoofd van Washington op 4 juli 1912.

 

Stellingen  <top>

De benaming koningin voor het eierleggende individu in een bijenvolk roept beelden op die misplaatst zijn in een sociale samenleving als die van de honingbij.

F. Gielen

Elke manager zou een cursus bijenhouden moeten volgen om door kalmte en doordacht handelen prikacties te voorkomen.

 

Besteed een deel van je tijd aan de bijen en een deel voor de bijen. Bijen zijn veel meer waard dan dat ze waard zijn, het wordt hoogtijd dat er geen bijen meer zijn, dan beseft men wat ze waard zijn.
'Overtuigen en verleiden en liever honing dan azijn'.

Collumn De Financiële Telegraaf 14-12-2003.

W. Vermeend

Neveninkomsten van imkers kunnen fiscaal als bij-verdiensten worden aangemerkt

W.A.F.G. Vermeend

Imkers zijn over het algemeen vriendelijke en gemoedelijke menschen, zoolang ze niet als inzender van een ingezonden stuk in de kolommen van kranten en bijentijdschriften verschijnen..." Een imker is een beheerder van een uitzendbureau met veel uitzendkrachten. (van Heemert)
"Als er geen bijen meer op de aarde zijn, heeft de mens nog vier jaren te leven; geen bijen meer, geen bestuiving meer, geen planten meer, geen dieren meer, geen mensen meer..."

Albert Einstein

Ook starten met deze boeiende hobby? Kijk hier verder! 

Diversen met o.a. mede, behuizing  <top>

Ook op deze stee verkoopt men klare mee.  mee = mede = honingwijn
Eens de zeis in het koren, een nieuw bijenjaar is geboren.  
Eten uit de korf zonder zorg.  
Eenmaal imker altijd imker.  
Een goeie imker is een luie werker.  
Als niet de bij haar korf verlaat, maakt zeker dan op regen staat.  
Kunstenaars moeten zich opofferen aan hun kunst.
Als bijen moeten zij hun leven leggen in de steek die zij geven.

Ralph Waldo Emerson
Het loopt me over de korf. Het wordt me te veel.
Een korf krijgen.   Een blauwtje lopen.
In zijn korf kruipen.   Naar bed gaan.
Hij heeft de mede gezoden.   Een plan gesmeed.
Het is daar de zoete inval. Oude benaming van herberg als teken van goede kwaliteit en altijd welkom zijn.
Overal heerst het toeval; laat overal uw angel uithangen; waar gij het mist vermoedt, zal een vis zijn. Ovidius
Heugenis van beter dagen scherpt de angel van het leed. E.J. Potgieter
Als de bij geene rozen vindt, moet zij op doornen zitten. Cats
Geene bij koos ooit eene dorre roos. Cats
Wat niet goed voor de korf is, is niet goed voor de bij. Marcus Aurelius
Wie met imkeren een aanvang maakt, begint nooit te vroeg, doch steeds te laat.  
Tegen de korf kloppen. De boel eens wakker maken, aandacht opwekken!
Pas op!!   Losvliegende bijen.
Als de bijen komen: plat op de grond gaan liggen en op hulp wachten.
Als er geen hulp komt: sterkte..................
Mens of dier, niet voorbij hier!
Want wie onze rust verstoord,
wordt met angelen doorboord.
Waarschuwing: Archeon Alphen
 

Spreekwoorden en verwijzingen vanuit de bijbel.
Meer dan 100 verwijzingen zijn in de bijbel beschreven over honing, raat,en bijen.

. Een aantal vindt u hier.(in blauw volgens de nieuwe bijbelvertaling)   <top>

Want van honingzeem druipen de lippen der der vreemde vrouwen, gladder dan olie is haar gehemelte. Spreuken V : 3
Vriendelijke woorden zijn  als honingzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.

Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.

Spreuken XVI : 24
Eet honing, mijn zoon want dat is goed, honingzeem is zoet voor uw gehemelte;
erken dat de wijsheid zo is voor uw ziel, als gij ze vindt, zoo zal er belooning wezen, en uwe verwachting zal niet afgesneden worden.

Mijn zoon, eet honing, dat is goed voor je, zoete honing streelt de tong.

Spreuken XXIV : 13
Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren. Spreuken XXIV : 14
Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren. Spreuken XXV : 14
Hebt gij honing gevonden, eet zoveel als u voldoende is, opdat gij er niet te veel van krijgt en het uitspuwt.

Als je honing hebt gevonden, eet dan niet meer dan goed voor je is, spaar je maag, anders braak je het uit.

Spreuken XXV : 16
Veel honing eten is niet goed, maar het doorvorsen van zware dingen is een eer.

Overmatig honing eten is niet goed, overmatig eer zoeken al evenmin.

Spreuken XXV : 27
Een verzadigd mens vertreedt honingzeem, maar voor een hongerige is al het bittere zoet.

Wie genoeg te eten heeft, veracht de zoetste honing, voor wie honger heeft, is al het bittere zoet.

Spreuken XXVII : 7
Daar zag hij dat zich in het kadaver een zwerm bijen had genesteld, en dat er honing in zat. Rechters XIV : 8
Van honingzeem druppelen uw lippen, bruid, honing en melk is onder uw tong. Hooglied IV : 11
Ik at mijn raat en mijn honing, ik drink mijn wijn en mijn melk. Hooglied V : 1
De Amorieten vervolgden de kinderen Israels als bijen. Deut. I : 44
Immanuel zal honing eten. Jesaja VII : 15
Op die dag zal de HEER de vliegen van de verste waterstromen van Egypte bijeenfluiten, en uit Assyrië een zwerm bijen. Jesaja VII : 18
Johannes de Doper voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Mattheus III : 4
Dood, waar is uw angel? Korintiers XV : 55
Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat. Psalm XIX : 11
Hoe kostelijk uw woorden te proeven, bij het zeggen zoeter dan honing. Psalm CXIIX : 103
Ze sloten mij in als een zwerm bijen
maar doofden snel als een vuur van dorens
– ik weerstond ze met de naam van de HEER.
Psalm CIXX : 12
Een vijand smeert je honing om de mond, maar in zijn hart graaft hij een valkuil voor je. Een vijand huilt tranen met tuiten, maar als hij de kans krijgt drinkt hij je bloed. Sir XII : 16
Want denken aan mij is zoeter dan honing, mij bezitten zoeter dan een honingraat. Sir XXIV : 20
De eerste levensbehoeften van een mens zijn water, vuur, ijzer en zout, tarwebloem, melk en honing, druivensap, olijfolie en kleding. Sir XXXIX : 26
Een bij is maar nietig al het vliegt. Maar wat zij voortbrengt overtreft al het andere. ???
Het beloofde land is "een land overvloeiend van melk en honing."  Exodus XIII : 5;3-8,17

 

Veel lees plezier gehad? <top>

Kent u zelf nog een aantal spreekwoorden en gezegdes die hier niet bij staan?

meldt het mij met een Beemail 

voor citaten, spreekwoorden over andere insecten kijk eens hier>>>

Gedichten, verzen en literaire verhalen kunt u hier vinden.......

 

update sept 2009